pp (پلی پرو پیلن)

 

کنترل کیفیت محصولات سبزو سفید(pp)

کلیه آزمایشات براساس استانداردهای زیر انجام می شود

استاندارد 2-6314 جهت لوله های پلی پرو پیلن   estandardjam1

استاندارد 3-6314 جهت اتصالات پلی پرو پیلن   estandardjam1

تست فشار هیدرو استاتیک

تست فشار هیدرو استاتیک لوله ها و اتصالات یکی از مهمترین تست های محصولات می باشد .یکی از ملزومات استاندارهای , DIN 8078
  ASTM F2389 , ISO 15874 ISIR 6314 می باشد .
برای انجام این تست نمونه ها مطابق با استانداردها تهیه می شوند . سپس در محفظه ای که توسط  آب 
با دمای مشخص پرشده استتست فشار

  ، قرارمی گیرد در ادامه ، مجموعه توسط دستگاه فشار هیدرو استاتیک به فشار مشخص می رسد .روشانجام این آزمون مطابق با استاندارهای EN 921 , ISIRI 7175  می باشد . در این روش لوله هاطبق جدول زیر تحت تست فشار قرار می گیرد. در هر حالت 3 نمونه باید مورد تست قرارگیرند .درصورتی که همه نمونه ها بعد از زمان آزمون بدون ترکیدگی و شکست باشند ، این آزمون مورد قبول است .

 

 

 

اندازه گیری ابعاد 
با توجه به اهمیت ابعاد (قطرخارجی ، ضخامت ،دایره واربودن مقطع،تارانسها)به طور پیوسته طبقاستانداردهای ISIR,ASTM,DIN,ISO بوسیلهکولیس ،

سبز2

 محیط سنج،ضخامت سنج توسط تکنسین ها اندازه  گیری میشود. درصورت هر گونه خروج از محدوده مجاز   محصولات از خط بسته بندی حذف وبه قسمت ضایعات       انتقال داده میشود.این اندازه گیری ها حداکثر درفواصلزمانی یک ساعت انجام میگیرد.

 

 

 

 

تست نرخ جریان مذاب محصولات 
نرخ جریان مذاب محصولات طبق استاندارد های ISIRI , ASTM , DIN ,ISO  نیز علاوه بر مواد اولیه ، برای محصولاتنیز بایدجریان مذاب

 اندازه گیری شود . روش انجام آزمون مشابه اندازه گیریMFR  مواد اولیه می باشد . این تست روزانه انجام می گیرد.

 

 

 

تست چگالی محصولات 

چگالی محصولات طبق استاندارهای ISIRI , ASTM , DIN , ISO  نیز علاوه بر مواد اولیه  ، برای محصولات نیز باید اندازه گیری شود .دانسیته

  روش انجام مشابه اندازه گیری چگالی مواد اولیه می باشد . این تست روزانه و یا در صورت تغییر در شرایط خط تولید انجام میگیرد.

 

 

 

تست برگشت پذیری طولی :

اندازه گیری مقدار برگشت پذیری طولی برای لوله های پلی پروپیلن یکی دیگر از ملزومات همه استانداردهاست.روش انجام این تست مطابق با IRISI 7175 برگشت حرارتی

میباشد .در این آزمون ،نمونه ها در دمای 135 درجه سانتیگراد با توجه به ضخامت برای مدت   زمان معین قرار می گیرند .بعد از خنک شدن ، مقدار تغییر طول پس ماند اندازه گیری شده لوله باید از 2% کمتر باشد .                                    
این تست روزانه انجام میگیرد .

 

 

 

آزمون ضربه :

استاندارد ISIRI 6314 , DIN 8078 , ASTM F-2389 , ISO 15874 انجام آزمون ضربه برای محصولات را الزامی می داند ، تست ضربه

برای لوله های پلی پروپلین دمای آزمون ضربه صفر درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است . این آزمون برای ارزیابی لوله های                               تحت ضربه های ناگهانی در نظر گرفته شده است . این تست روزانه انجام می گیرد.

 

 

 

تاثیر بر روی آب :

طبق استاندارهای مرتبط با لوله کشی آب شرب برای مواد پلی پرولین ، تمام مواد پلاستیک و غیر پلاستیک برای اجزایسبز7

لوله کشی که به صورت دائم و یا موقت در ارتباط با لوله کشی آب جهت مصارف انسانی می باشد ، نبا ید بر روی                                           کیفیتآب آشامیدنی اثر نا مطلوب بگذارد . در این خصوص آزمایشات باکتریولوژیک ، لاکتوز و بریان گرین انجام می گیرد .

با توجه به اهمیت این موضوع ، شرکت شیراز جم گستر ، مواد اولیه خودرا که مهمترین عامل موثر بر روی کیفیت آب                                      است . تنها از برند معتبر تهیه می کند. علاوه بر این تمامی محصولات سبز و سفید شیراز جم گستر توسط  وزارت                                         بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به طور پیوسته مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است .

 

 

عبور نور و رشد جلبک 
چناچه ضریب عبور نور از جداره لوله کمتر از 2% باشد ، امکان رشد و تکثیر میکرو اگانیزم و جلبک در محیطبرگشت پذیری

 وجود ندارد . با توجه به کیفیت بالای مواد اولیه و استفاده از مواد خود رنگ مات اروپایی در شرکت لوله تک ، ضریب عبور نور تولیدات بسیار کم می باشد.

 

Comments are closed.

Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy dapoxetine online Buy dapoxetine online Buy prednisone online Buy zoloft now